úvodní strana

Biologická ochrana rostlin
2. 4. 2019 přednášel Dr. Ing. Milan Hluchý z firmy Biocont (www.biocont.cz)Exkurze Brno Hády 25. 3. 2019 (3.E.)

zvláštní ochrana přírody (NPR, PP), těžba a rekultivace