ODPADY 2. až 4. ročník
vyučuje: Mgr. Ing. Ladislav HANUŠ, Ph.D. hanus@skolarajhrad.cz

Poznáte systém odpadového hospodářství tj. prevenci vzniku odpadů, třídění, sběr, svoz, materiálovou recyklaci, energetické využití a odstranění odpadů. Navrhnete projekt snížení spotřeby zdrojů a minimalizace produkce odpadů ve své domácnosti i ve vybrané organizaci. Zmapujete černé skládky ve své obci. Čeká vás exkurze na čistírnu odpadních vod a aktivní i rekultivovanou skládku komunálního odpadu.
Exkurze: Skládka komunálního odpadu a rekultivace Žabčice, Městská čistírna odpadních vod Brno Modřice, Kompostárna Brno Černovice, Rekultivace staré ekologické zátěže Brno Černovice, Rekultivace lomu Brno Hády

Exkurze 3.E. na skládku Žabčice
18. 6. 2019 (příprava, provoz a rekultivace)