ODPADY 2. až 4. ročník
vyučuje: Mgr. Ing. Ladislav HANUŠ, Ph.D. hanus@skolarajhrad.cz

Poznáte systém odpadového hospodářství tj. prevenci vzniku odpadů, třídění, sběr, svoz, materiálovou recyklaci, energetické využití a odstranění odpadů. Navrhnete projekt snížení spotřeby zdrojů a minimalizace produkce odpadů ve své domácnosti i ve vybrané organizaci. Zmapujete černé skládky ve své obci. Čeká vás exkurze na čistírnu odpadních vod a aktivní i rekultivovanou skládku komunálního odpadu.
Exkurze: Skládka komunálního odpadu a rekultivace Žabčice, Městská čistírna odpadních vod Brno Modřice, Kompostárna Brno Černovice, Rekultivace staré ekologické zátěže Brno Černovice, Rekultivace lomu Brno Hády
Exkurze Brno 3.E. a 4.E. Skládka a kompostárna 15.10.2018


Exkurze 3.E. ČOV Modřice 11.4.2018
Exkurze 4.E. Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Exkurze 3.E. Kompostárna Brno 5.6.2017

Exkurze 3.E. Spalovna odpadů Brno Líšeň 6.2.2017