ODPADY 2. až 4. ročník
vyučuje: Mgr. Ing. Ladislav HANUŠ, Ph.D. hanus@skolarajhrad.cz

Poznáte systém odpadového hospodářství tj. prevenci vzniku odpadů, třídění, sběr, svoz, materiálovou recyklaci, energetické využití a odstranění odpadů. Navrhnete projekt snížení spotřeby zdrojů a minimalizace produkce odpadů ve své domácnosti i ve vybrané organizaci. Zmapujete černé skládky ve své obci. Čeká vás exkurze na čistírnu odpadních vod a aktivní i rekultivovanou skládku komunálního odpadu.
Exkurze: Skládka komunálního odpadu a rekultivace Žabčice, Městská čistírna odpadních vod Brno Modřice, Kompostárna Brno Černovice, Rekultivace staré ekologické zátěže Brno Černovice, Rekultivace lomu Brno Hády


Exkurze Spalovna Brno 25. 3. 2019 (3.E.)

třídírna odpadů a termické využití


Exkurze Brno 3.E. a 4.E. Skládka a kompostárna 15.10.2018