MATURITNÍ PRÁCE - pokyny

MATURITNÍ PRÁCE


Zadání maturitní práce

1. Z nabídky tématických okruhů nebo z vypsaných zadání si vyber téma, které tě nejvíc zajímá.
2. Formuluj konkrétní otázku (hypotézu), na kterou by jsi během zpracování práce rád našel odpověď.
3. Vše si zapiš a kontaktuj vedoucího práce. Můžeš si vybrat - Mgr. Martin SLANINA, Mgr. Vladimít ŠÁCHA, Ing. Ladislav HANUŠ PhD.
4. Společně s vedoucím práce sestav konkrétní cíle práce a metodický postup.
5. Toto vše musíš stihnout ve 3. ročníku do konce ledna, můžeš ale začít už ve druháku!Zpracování práce

1. Nejprve si udělej rešerši o svém tématu - pomocí odborné literatury a internetu zjisti, co bylo o tématu již pubikováno.
2. Sbírej podklady v terénu.
3. Výsledky své práce zpracuj podle zadané struktury do dokumnetu, který bude mít min. 15 stran čistého textu (části práce jako např. titulní strana, prohlášení o autorství, anotace, obsah či seznam použitých zdrojů se nepočítají).
4. Výslednou práci vytiskni a nechej svázat do kroužkové vazby. Celou práci a fotografické, mapové či jiné přílohy vypal na CD a přilož k výtisku.
5. Během zpracování práce využívej konzultací se svým vedoucím!  Průběh práce si musíš řídit sám! Vedoucí není od toho, aby ti práci připomínal, může ti však poradit s problémy.Odevzdání práce

1. Při zadání práce je stanoven i termín, kdy ji musíš hotovou odevzdat. Termín nesmíš prošvihnout!
2. Odevzdávají se 2 výtisky práce a min. 1 CD.Hodnocení práce

1. Práci hodnotí vedoucí i oponent práce.
2. Oponenta si nevybíráš, ale on sám si vybere tvoji práci!
3. Oponenti jsou - Mgr. Martin SLANINA, Mgr. Vladimít ŠÁCHA, Ing. Ladislav HANUŠ PhD.
4. Hodnotí se - věcná správnost (nesmíš psát hlouposti), dodržení formálních náležitostí (drž se stanovené struktury práce, správně 
CITUJ všechny použité zdroje!), schopnost formulace vlatních závěrů a zjištění (musíš vědět, co jsi vlastně vytvořil), jazyková a stylistická správnost (je dobré nechat práci přečíst někomu, kdo má odstup a opraví ti pravopisné chyby nebo neobratné fráze).
5. Vedoucí i oponent vypracují hodnocení tvé práce a navrhnou známky.Obhajoba práce

1. Před stanoveným termínem obhajoby si připrav prezentaci své práce.
2. Kromě power-pointu můžeš využít i poster, krátké videoukázky apod.
3. Obhajoba se provádí před maturitní komisí a trvá celkem 15 minut.
4. Nejprve budeš mít 10 minut na to, abys sám řekl o čem tvoje práce je.
5. Stanovený čas se snaž maximálně využít, ale nepřetahuj. Pokud bude tvoje prezentace dlouhá, komise ji může zkrátit a pak nestihneš říct některé důležité věci!
6. Zbývajících 5 minut ti bude komise klást otázky. 
7. Otázky od oponenta dostaneš v několikadenním předstihu společně s hodnocením, pořádně se na ně připrav!
8. Některé otázky ti ale může položit kdokoli z maturitní komise až u obhajoby. Známka

Známka se stanoví průměrem ze tří dílčích známek:
1. známka od vedoucí práce
2. známka od oponenta práce
3. známka z obhajobyHODNĚ ŠTĚSTÍ!
 

Níže uvedené odkazy jsou reklamní.
soutěž 01.jpg
terén 01.jpg
web 02.jpg
tůň.jpg
01.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
10.jpg
09.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one