LESNICTVÍ

LESNICTVÍ 3. a 4. ročník
vyučuje Mgr. Ing. Ladislav HANUŠ, Ph.D.   hanus@skolarajhrad.cz

Naučíte se vysazovat les podle ekologických nároků dřevin a správně provést výsadbu. Dozvíte se která opatření nutná pro výchovu lesa při prořezávkách a probírkách. Seznámíte se ochranou lesa před škodlivými činiteli. Na příkladu kauzy kůrovec na Šumavě budete diskutovat možná řešení ochrany lesa. Budete se orientovat v lesnických mapách a pracovat s lesním hospodářským plánem.
Exkurze Brno 3.E. a 4.E. Lužní lesy v PR Černovický hájek 15.10.2018


Exkurze 3.E. Lesy v Brně, PP Pekárna 7.11.2017Exkurze 4.E. Lesy v Brně (obora Holedná) 7.11.2016