KRAJINNÁ EKOLOGIE

KRAJINNÁ EKOLOGIE 2. až 4. ročník
vyučuje: Mgr. Ing. Ladislav HANUŠ, Ph.D.   hanus@skolarajhrad.cz

Budete pozorovat vývoj krajiny. Prozkoumáte strukturu, vlastnosti, typy a funkce krajiny. Seznámíte se s Programem péče o krajinu, Programem revitalizace říčních systémů a Programem obnovy venkova. Navrhnete projekt výsadby biocentra a biokoridoru. Připravíte žádost o grant na projekt a obhájíte ji v týmu spolužáků. Budete analyzovat vlivy lidských činností (zemědělství, urbanizace, těžba, lesnictví, vodohospodářství, průmysl, energetika, doprava a rekreace) na krajinu a navrhovat řešení pro její ochranu. Seznámíte se s projekty obnovy kulturní krajiny. Čekají vás krajinné vycházky a exkurze.
Exkurze: Veselá biofarma Velké Hostěrádky, Čistírna odpadních vod Brno Modřice, Sanace staré ekologické zátěže Brno Černovice, Spalovna odpadů Brno Líšeň, Rekultivace skládky Žabčice, Revitalizace krajiny (mokřad Opatovice a Blučina, rybník Rajhradice), Vycházka (mokřad Habřina Rajhradice, typy a funkce krajiny, ÚSES), Rekultivace lomu Brno Hády a jih CHKO Moravský kras, Rekultivace staré ekologické zátěže Brno Černovice, Přírodní rezervace Černovický Hájek

Exkurze Brno Hády 25. 3. 2019 (3.E.)

zvláštní ochrana přírody (NPR, PP), těžba a rekultivace
Exkurze Brno 3.E. a 4.E. skládka Černovice, kompostárna 15.10.2018