KRAJINNÁ EKOLOGIE

KRAJINNÁ EKOLOGIE

vyučuje: Mgr. Ing. Ladislav HANUŠ, Ph.D.   hanus@skolarajhrad.cz

2. až 4. ročník
Budete pozorovat vývoj krajiny působením vnitřních a vnějších činitelů. Prozkoumáte strukturu, vlastnosti, typy a funkce krajiny. Seznámíte se s Programem péče o krajinu, Programem revitalizace říčních systémů a Programem obnovy venkova. Navrhnete projekt výsadby biocentra a biokoridoru. Připravíte žádost o grant na projekt a obhájíte ji v týmu spolužáků.
Budete analyzovat vlivy lidských činností (zemědělství, urbanizace, těžba, lesnictví, vodohospodářství, průmysl, energetika, doprava a rekreace) na krajinu a navrhovat řešení pro její ochranu. Seznámíte se s projekty obnovy kulturní krajiny. Čekají vás krajinné vycházky a exkurze např. na rekultivaci povrchového vápencového lomu Brno Hády.


Exkurze:
Veselá biofarma Velké Hostěrádky
Čistírna odpadních vod Brno Modřice
Sanace staré ekologické zátěže Brno Černovice

Spalovna odpadů Brno Líšeň
Rekultivace skládky Žabčice
Revitalizace krajiny (mokřad Opatovice a Blučina, rybník Rajhradice)
Vycházka (mokřad Habřina Rajhradice, typy a funkce krajiny, ÚSES)
Rekultivace lomu Brno Hády a jih CHKO Moravský kras
Rekultivace staré ekologické zátěže Brno Černovice
Přírodní rezervace Černovický Hájek


Exkurze 3.E. Lesy v Brně, PP Pekárna, PP Žebětínský rybník 7.11.2017
Exkurze Veselá Biofarma 4.E. 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Exkurze Rekultivace skládky Žabčice 7.6.2016
Exkurze Rekultivace skládky Žabčice 7.6.2016
Exkurze Rekultivace skládky Žabčice 7.6.2016
Exkurze Rekultivace skládky Žabčice 7.6.2016
Krajinářská vycházka - revitalizace 2.5.2016
Krajinářská vycházka - revitalizace 2.5.2016
Krajinářská vycházka - revitalizace 2.5.2016
Krajinářská vycházka - revitalizace 2.5.2016
Krajinářská vycházka - mokřad Rajhradice 15.2.2016
Krajinářská vycházka - mokřad Rajhradice 15.2.2016
Krajinářská vycházka - mokřad Rajhradice 15.2.2016
Krajinářská vycházka - mokřad Rajhradice 15.2.2016
Exkurze skládka odpadu Žabčice 4.5.2015
Exkurze skládka odpadu Žabčice 4.5.2015
Exkurze rekultivace lomu Brno Hády 4.5.2015
Exkurze rekultivace lomu Brno Hády 4.5.2015
Exkurze rekultivace lomu Brno Hády 4.5.2015
Exkurze rekultivace lomu Brno Hády 4.5.2015
Exkurze rekultivace staré ekologické zátěže Brno Černovice 16.3.2015
Exkurze rekultivace staré ekologické zátěže Brno Černovice 16.3.2015
Exkurze rekultivace stará ekologická zátěž Brno Černovice 16.3.2015
Exkurze rekultivace stará ekologická zátěž Brno Černovice 16.3.2015
Exkurze PR Černovický hájek 16.3.2015
Exkurze PR Černovický hájek 16.3.2015
Exkurze PR Černovický hájek 16.3.2015
Exkurze PR Černovický hájek 16.3.2015
Exkurze regionální biocentrum Ráječek Brno 16.3.2015
Exkurze regionální biocentrum Ráječek Brno 16.3.2015
Exkurze regionální biocentrum Ráječek Brno 16.3.2015
Exkurze regionální biocentrum Ráječek Brno 16.3.2015
Kompostárna Brno 20.3.2015
Kompostárna Brno 20.3.2015
Kompostárna Brno 20.3.2015
Kompostárna Brno 20.3.2015
Spalovna Brno Líšeň 16.2.2015
Spalovna Brno Líšeň 16.2.2015
Spalovna odpadů Brno Líšeň 16.2.2015
Spalovna odpadů Brno Líšeň 16.2.2015

Zadání seminární práce:

soutěž 01.jpg
terén 01.jpg
web 02.jpg
tůň.jpg
01.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
10.jpg
09.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one