KRAJINNÁ EKOLOGIE

KRAJINNÁ EKOLOGIE 2. až 4. ročník
vyučuje: Mgr. Ing. Ladislav HANUŠ, Ph.D.   hanus@skolarajhrad.cz

Budete pozorovat vývoj krajiny. Prozkoumáte strukturu, vlastnosti, typy a funkce krajiny. Seznámíte se s Programem péče o krajinu, Programem revitalizace říčních systémů a Programem obnovy venkova. Navrhnete projekt výsadby biocentra a biokoridoru. Připravíte žádost o grant na projekt a obhájíte ji v týmu spolužáků. Budete analyzovat vlivy lidských činností (zemědělství, urbanizace, těžba, lesnictví, vodohospodářství, průmysl, energetika, doprava a rekreace) na krajinu a navrhovat řešení pro její ochranu. Seznámíte se s projekty obnovy kulturní krajiny. Čekají vás krajinné vycházky a exkurze.
Exkurze: Veselá biofarma Velké Hostěrádky, Čistírna odpadních vod Brno Modřice, Sanace staré ekologické zátěže Brno Černovice, Spalovna odpadů Brno Líšeň, Rekultivace skládky Žabčice, Revitalizace krajiny (mokřad Opatovice a Blučina, rybník Rajhradice), Vycházka (mokřad Habřina Rajhradice, typy a funkce krajiny, ÚSES), Rekultivace lomu Brno Hády a jih CHKO Moravský kras, Rekultivace staré ekologické zátěže Brno Černovice, Přírodní rezervace Černovický Hájek
Exkurze Brno 3.E. a 4.E. skládka Černovice, kompostárna 15.10.2018


Exkurze Brno 3.E. a 4.E. PR Černovický hájek, PP Rájecká tůň, projekt biocentra Ráječek 15.10.2018


Exkurze 3.E. Lesy v Brně, PP Pekárna, PP Žebětínský rybník 7.11.2017

Exkurze Veselá Biofarma 4.E. 19.9.2017

 
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Veselá biofarma Hostěrádky 19.9.2017
Exkurze Rekultivace skládky Žabčice 7.6.2016
Exkurze Rekultivace skládky Žabčice 7.6.2016
Exkurze Rekultivace skládky Žabčice 7.6.2016
Exkurze Rekultivace skládky Žabčice 7.6.2016
Krajinářská vycházka - revitalizace 2.5.2016
Krajinářská vycházka - revitalizace 2.5.2016
Krajinářská vycházka - revitalizace 2.5.2016
Krajinářská vycházka - revitalizace 2.5.2016
Krajinářská vycházka - mokřad Rajhradice 15.2.2016
Krajinářská vycházka - mokřad Rajhradice 15.2.2016
Krajinářská vycházka - mokřad Rajhradice 15.2.2016
Krajinářská vycházka - mokřad Rajhradice 15.2.2016
Exkurze skládka odpadu Žabčice 4.5.2015
Exkurze skládka odpadu Žabčice 4.5.2015
Exkurze rekultivace lomu Brno Hády 4.5.2015