Eko odpoledne

Náš absolvent Filip Chalupka aneb strážce přírody v CHKO Moravský kras

 
15. 11. 2018 se uskutečnila již potřetí na naší Střední zahradnické škole Rajhrad akce nesoucí název EKOODPOLEDNE, kterého se zúčastnil i absolvent oboru ekologie Filip Chalupka, který přednášel o stráži přírody. Stráž přírody mě natolik zaujala, že jsem se rozhodla zjistit pro Vás víc, a proto jsem s Filipem udělala interview.
 
Filipe, co stráž přírody vůbec je, jaká je tvá hlavní náplň práce? Strážci přírody jsou lidé, kteří se v terénu (lesy, louky, jeskyně, zvláště chráněná území) snaží přispět k naplňování a dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) tím, že se tam pohybují s otevřenýma očima, rukama ochotnýma pomoci nebo naopak zakročit. Vedle bystrého úsudku jsou vybaveni znalostmi, díky kterým si s problémem dokáží na místě poradit. Každý strážce se orientuje na něco jiného. Já se zajímám o osvětu stráže přírody, vedení exkurzí na povrhu i v jeskyních, o projekty, obnovu informační infrastruktury a plno dalších.
 
Proč stráž přírody? Co tě na tom zaujalo a v kolika letech jsi začal? Nekřížily se ti školní povinnosti s vnitřním hlasem, který tě táhl do přírody? Rodina mě od malička vedla k přírodě. Nejdříve jsem pořizoval fotografie z přírody, s kterýma jsem vyhrál i pár fotografických soutěží. Když v prváku začaly praxe, hledal jsem, co by mě bavilo. Zkoušel jsem různé ekologické aktivity např. Hnutí Duha nebo i vedoucího na skautském táboře. Po pár zkušenostech jsem objevil stráž přírody, bylo to úplně náhodou. Zkontaktoval jsem vedoucího stráže přírody v CHKO Moravský kras a hned jsem si domluvil se strážcem moji první službu. Začínal jsem, když mi bylo 18 let. Nejdříve jsem byl jako spolupracovník (zpravodaj) a po splnění věkové hranice pro stáž 21 let a nabrání zkušeností, jsem udělal zkoušky na strážce přírody. Nebyl jsem nikdy dobrý student, školu jsem procházel s trojkami a čtyřkami, raději jsem trávil čas někde venku a sportem. Školní povinnosti jsem plnil po večerech. Proto známky ve škole vypadaly tak, jak vypadaly. Ale dělal jsem, co mě bavilo a naplňovalo.
 
Chodil jsi někam na mimoškolní akce pomáhat přírodě? Ano, chodil. Ve druhém ročníku jsem se zúčastnil programu "Týden pro les" a vlčích hlídek v CHKO Beskydy, které pořádalo Hnutí Duha. Ve třetím ročníku jsem se začal věnovat stráži přírody.
 
Kde se vidíš třeba za pět let? Nelákala by tě profesionální stráž přírody v nějakém národním parku? To je docela těžká otázka, protože se zrovna rozhoduji, zda jít na doktorské studium nebo pracovat. Kdyby byla příležitost pracovat např. na správě CHKO Moravský kras, tak bych to bral asi všemi deseti. Moravský kras mi přirostl k srdci a jít pracovat do nějakého NP na pozici stráže přírody je lákavé, ale není to Moravský kras. Dokonce mě lákají i na Šumavu, neboť tam máme skvělé kamarády.

Jak moc využíváš znalosti ze střední školy? Ať už na vysoké či v terénu. Znalosti ze střední školy využívám často. Pomohly mi na začátku na vysoké školy, kde jsme měli podobné předměty, ale látku jsme probírali více do hloubky než na střední škole. Např. na meteorologii a klimatologii (ještě v Brně Bohunicích) jsme měli RNDr. Ing. Jaroslava Rožnovského CSc. z Brněnské pobočky ČHMÚ a on mi poprvé vysvětlil suchoadiabatický teplotní gradient. Následně na VŠ jsem měl pana doktora na mikroklimatologii a oproti mým spolužákům jsem byl s učivem poměrně napřed. Když jsem v terénu a dívám se po krajině, tak veškeré znalosti ze SŠ či VŠ mi pěkně zapadají do sebe a dávají smysl, proč zrovna toto se děje v přírodě, čeho je to důsledek a jaký můžu předpokládat vývoj.
 
Pokud vás stráž přírody zaujala a chcete se dovědět víc, neváhejte a kontaktujte strážce na
http://www.strazcichkomk.cz nebo na facebooku pod názvem Stráž přírody Moravský kras.
 
Nyní mi zbývá už jenom dodat, že nad Filipem Chalupkou si učitelé možná mohli trhat vlasy, protože se neučil. Ale myslím, že důležitější bylo, že našel něco, co ho doteď činí šťastným a co ho naplňuje.
 
Anna Klodnerová, obor ekologie a životní prostředí 3. ročník

 


Ekoodpoledne  15.11.2018„Půjdem spolu do přírody“
Pavla Kurková

Již po několikáté zazněla na naší škole 15. 11. 2018 tato hymna ekologů, při příležitosti dnes téměř tradičního a čím dál tím více oblíbeného EKOODPOLEDNE. Jde o setkání učitelů a žáků s absolventy oboru ekologie a ochrana životního prostředí na Střední zahradnické škole Rajhrad.

Zahájení celého programu Ekoodpoledne proběhlo v přírodní zahradě, při příležitosti slavnostního odhalení vlajky ekologů a symbolického pověšení ptačí budky. Tato přírodní zahrada dostala svoji první podobu v roce 2015 a od té doby je potěšením nejen pro oko, ale i jakýmsi pohlazením na duši a malou oázou klidu pro nejednoho studenta. Právě touto malou oázou klidu a harmonie nás provedly Kateřina Paichlová, Veronika Grimová a Nikola Machalová, které se o ni s náležitou láskou a péčí již několikátým rokem starají.
Program se po té přesunul do školní auly, kde jsme si mohli poslechnout hned několik velmi zajímavých přednášek, jako například „ Můj sad“ od Aleše Rémana. Dále jsme se dozvěděli o úspěších našich studentů ekologie Anny Klodnerové, Veroniky Grimové a Aleše Rémana  na ekologické olympiádě pod vedením pana učitele Vladimíra Šáchy. Abychom nezůstali jen u teorie, tak nás celou praxí ekologů na naší škole provedl pan učitel Martin Slanina, který nám přiblížil celkový průběh součastných praxí a kde všude naši studenti na svých praxích působí. Celý program zpestřil Tomáš Jambor se svým hudební a velmi energickým vystoupením s názvem „Dirty boogie“. Zlatým hřebem večera se stal Filip Chalupka se svým výkladem o tom, jak se stát strážcem přírody.