úvodní strana

Exkurze 3.E. Kompostárna Brno 5.6.2017

Exkurze 3.E. Spalovna Brno 6.2.2017


Exkurze 3.E. Krajina okolí Rajhradu 14.12.2016


Exkurze 4.E. Spalovna Brno 28.11.2016


Exkurze 4.E. Lesy v Brně (obora Holedná) 7.11.2016


EKO ODPOLEDNE 3.11.2016